/  
صفحه اصلی‌ » یادشت‌های روز »   یاد روز  پیروزی  انقلاب ۲۱ آذر و روز دولتداری و حاکمیت ملی تورکان آزربایجان جنوبی گرامی باد+عکس فیلم

  یاد روز  پیروزی  انقلاب ۲۱ آذر و روز دولتداری و حاکمیت ملی تورکان آزربایجان جنوبی گرامی باد+عکس فیلم

اغوز تی‌وی :۷۱ مین سالگرد  پیروزی  انقلاب ۲۱ آذر  و روز دولتداری و حاکمیت ملی تورکان در آزربایجان جنوبی مبارک باد. آزربایجان جنوبی بعد از دوران آفریدن امپراطوری‌ها وپشت سر گذاشتن تراژدی تجزیه آزربایجان , وارد عصر جدید شد .  با تجزیه آزربایجان و به دنبال آن اشغال آزربایجان جنوبی توسط رژیم فارس و  الحاق آن به کشور تازه تاسیس  موسوم به ایران,ملت تورک یک لحظه برای رهائی از اشغال مبارزات خود را متوقف نکرد.ملت تورک  در آزربایجان جنوبی با آغاز عصر مدرن توانست در طی یک دوره مبارزات طولانی صاحب حکومت ملی شود  .

در   شهریور۱۳۲۴- ۱۹۴۵ برای تسریع روند حرکت ملی(حرکت ملی بنام نهضت ملی شناخته میشد ), سید جعفرپیشه وری با همکاری بخشی ازروشنفکران آزربایجان همچون فریدون ابراهیمی- شبستری به این نتیجه رسیدند که آزربایجان باید  بصورت تشکیلاتی فعالیت سیاسی و ملی خود را انجام دهد کند. آنها فرقه دمکرات آزربایجان که توسط خیابانی ایجاد شده   و بدست رضاخان بخون کشیده شده بود   بازگشایی کردند .در ۱۲ شهریور۱۳۲۴- ۱۹۴۵ با بیانیه  ۱۲ماده‌ای ۱۲ شهریور موجودیت فرقه دمکرات آزربایجان را اعلام می کنند  که بطور غیر قابل باور و سریع این حزب در مدت کوتاهی  محبوبیت و طرفداران میلیونی می یابد.

کنگره ی فرقه دمکرات آزربایجان

بااستقبال وسیع مردم از بیانیه موجودیت فرقه دمکرات آزربایجان  متعاقبا در ۲۹ شهریور۱۳۲۴- ۱۹۴۵در تبریز کنفرانس غیر عادی  فرقه دمکرات آزربایجان با شرکت ۱۵۰۰نفر از نمایندگان اقشار مختلف ملت تورک از شهر‌ها و دهات مختلف آزربایجان جنوبی   تشکیل می شود و بالاخره ۱۰مهر۱۳۲۴- ۱۹۴۵ اولین کنگره ی فرقه دمکرات آزربایجان به ریاست سید جعفرپیشه وری تشکیل می یابد .

هزاران نفراز نقاط مختلف آزربایجان و شهر‌ها و دهات  وارد تبریزمیشوند .بدنبال این کنگره قشرهای مختلف مردم بصفوف فرقه وارد میشوند،در اواخر۱۹۴۵یعنی‌ آخر فصل پاییز۱۳۲۴   تعداد اعضای رسمی‌ حزب به ۷۶ هزار نفر رسیده بود که از جمله آنها ۶هزار کارگر ،۵۶هزار نفر دهقان ، ۱۵۰۰ دانشجو و دانش آموز،۲هزار نفر روشنفکر دارای تحصیلات عالی‌،۳هزار نفر کاسب ،۲هزار نفربازرگان ،۵۰۰نفر مالک،۱۰۰نفر روحانی و طرفدار ملیونی تشکیل می دهد .

 

پیشه وری در شماره ۵ نشریه آذربایجان در مورخه ی ۲۶/۶/۱۳۲۴ اعلان خط سیاسی می‌کند 

“فرقه ما فرقه‌ای است ملی ! لذا بدون در نظر گرفتن طبقات،عموم جماعت را به زیر پرچم خود فرا می خواند . . .راه ما کاملا درست وروشن است، ما در فکر مبارزه ی طبقاتی نیستیم ، فرقه ما به تمام معنا فرقه‌ای است ملی و هدف آن مبارزه با استبداد و ارتجاع است وظیفه­ی فرقه­ی دمکرات، آزادی ملی آذربایجان است

(این  نطق پیشه‌وری جواببه کسانی‌ است که پیشه‌وری و حکومت ملی را به دروغ کمونیستی معرفی میکنند)

در  مرحله رودررویی نیروهای اشغالگرایران و نیروهای ملی دمکراتیک آزربایجان ,تنش درعرصه روزنامه‌ها و محافل اجتماعی شدت بیشتری بخود گرفته بود در این میان شخص پیشه وری با سخنرانیهای آتشین و نطق‌های شکست دهنده و نوشتن مقالات در رابطه با حقارتها و تبعیضات رژیم فارس و هویت ,تاریخ , وطن , فرهنگ ملی, زبان مادری ترکان آزربایجان… باعث میشد در بین آزربایجانیان و حتی ملل غیر فارس  درایران طرفداران روز بروز بیشتر شده و در مقابل آن ایرانیان و طرفدارن اشغالگری ایرانی‌ از نظر سیاسی ,  محکوم به رسوایی و سکوت شده و یا مثل همیشه علیه حقوق آزربایجان و فعالین آن به بهتان گویی و فحاشی مجبور می‌شدند که این خود برگ برنده ای بود که از نظر سیاسی به جیب آزربایجان میرفت .

 
 

 

در روز۲۹/۷/۱۳۲۴ کنگره‌ای با حضور بیش از ۸۰۰ نفر از نمایندگان تمام شهرها و دهات که در سالن شیر خورشید تبریزتشکیل شده بود با رای نمایندگان با نام ” مجلس موسسان “کار خود را پیش برد و با با رای اکثریت  تصمیم به خود مختاریت سیاسی -ملی‌ برای آزربایجان ۳۹نفر بعنوان هیئت ملی” مجلس موسسان “ انتخاب شد که تا تشکیل مجلس ملی آزربایجان با انتخابات مردم  عهده داراداره آزربایجان شود مرزهای آزربایجان توسط هیئت ملی تعیین شد.

در این چند ماه  فرقه آغاز به مبارزه مسلحانه و آزاد سازی شهرهای آزربایجان کرد بسیاری از پادگان‌ها و ژاندارمری‌های ارتش ایران بدون مقاومت تسلیم فدایان شدند بعضی‌ از نظامیان ایرانی‌ همچون سرهنگ زنگنه در اورمیه وقتی‌ پادگان هارا از دست دادند  بعلت هضم نکردن شکست از فدائیان به مردم بیگناه آزربایجان آتش میگشودند شهرهای آزربایجان یکی‌ پس از دیگری آزاد شد در نهایت شب ۲۰ آذر همه شهرهای  آزربایجان بجز گارد مرکزی ارتش شاهنشاهی  تحت  کنترل آزربایجانیان در آمد تا ۲۱ آذر سربازان گارد مرکزی از مقاومت میپرهیزند و در نهایت سرتیپ درخشانی از گارد شاهنشاهی  در ۲۱ آذر ماه ۱۳۲۴ ,ساعت ۲۰:۳۳  شرط‌های تسلیم آزربایجان را امضا کرد و مشروعیت دولت ایران در کّل آزربایجان باطل شد و تمامی‌ ژاندارمریهای و پادگان‌ها تسلیم ملت آزربایجان و فدائیان شدند. بسیاری از سربازان نظامیان تورک  وسرهنگ‌هایی‌ چون محمد آگاهی‌ ارتش شاهنشاهی را رها کردند و‌ به فدائیان پیوستند. در ۲۱آذر۱۳۲۴ باتشکیل مجلس ملی ،موجودیت دولت آزربایجان تحت رهبری سید جعفرپیشه وری با تصویب مجلس آزربایجان، به جهانیان اعلام گردید و۲۱آذر ۱۳۲۴ در تاريخ به نام نشان  اراده ملی ترکان آزربایجان نوشته شد.

در ۸ دی‌ ماه ۱۳۲۴ انتخابت مجلس ملی‌ با شرکت تمام ملت آزربایجان با امنیت کامل انجام گرفت و‌ هیئت علمی‌ وظیفه خود را به مجلس ملی داد و میرزا علی‌ شبستری به عنوان رئیس مجلس ملی آزربایجان انتخاب شد مجلس ملی‌ کابینه دولت را تشکیل داد و پیشه‌وری نخست وزیر دولت گردید .
حکومت ملی آزربایجان جنوبی، حاکميت مشروعی بود که باانتخابات آزاد و رای بيش از۸۰%  ملت آزربایجان و مطابق با قوانین کنوانسيونهای بین المللی شکل گرفت.اگر شرایط جهانی اجازه می داد، می رفت که برای همیشه  آزربایجان از زیر اشغال واستعمار ایرانیان رهایی یابد.

 اولین بار در جغرافیای موسوم به ایران حق رأی زنان ، برابری زن و مرد ، شرکت زنان دردولت … در حکومت ملی آزربایجان اتفاق افتاد.در حالی‌ که نیم پهلوی, محمد رضا شاه ,بعد از ۲۰ سال از حکومت ملی‌ ,به اجبار و فشار سازمان‌های حقوق بشر جهانی‌ تازه تاسیس یافته ,مجبورا قبول کرد که به زنان حق رای (حقوق زنان نه در حد حکومت ملی آزربایجان ) دهد.اصلاحات ارضی” اربابی – رعیتی ” که حکومت ملّی درسال ۱۳۲۴ انجام داده بود ,بعد ازدو دهه شاه در ۱۳۴۲  برخلاف میل باطنی بانام” انقلاب سفید” مجبور شد برای ساکت کردن مخالفان وجلوگیری  اعتراضات ملل تحت اشغال  انجام دهد تا کمی‌ شاید  ادای دموکرات در آورد

 ازرسمی کردن زبان تورکی آزربایجان  گرفته تا تشکیل نیروی نظامی ملی، با اصلاحات مهم اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی…..که در طول مدت فقط يکسال به انجام رسید .

خدمات يکساله حکومت ملی آزربایجان مانند :

تاسيس مدارس و استفاده از زبان رسمی تورکی در آزربایجان,

برابری حقوقی زنان با مردان در کارهای دولتی و حکومتی ,حقوق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان(برای اولین بار در جغرافیایی موسوم به ایران ),

شهر سازی, آسفالت کشی‌ , برق کشی‌ و لوله کشی‌ شهرهای محروم مانده  آزربایجان(آسفالت کشی‌ برای اولین بار در جغرافیایی موسوم به ایران )

تاسیس مراکز اداری و ایجاد مرکز درمانی- بهداشتی در شهرها و دهات آزربایجان جنوبی ,همچون درمانگاه‌ها ,بیمارستان‌ها , پرورشگاه‌ها , یتیم خانه‌ها , مرکز ترک اعتیاد و گدایی( به زبان امروز نا هنجاری‌های اجتماعی )

برقراری امنیت ملی و ایجاد ارتش ملی و  ارتش قزلباش آزربایجان,اصلاحات ارضی و تقسيم زمین در میان دهقانان و از بین بردن سیستم ارباب رعیتی  (برای اولین بار در جغرافیایی موسوم به ایران)تاسيس دانشگاه تبریز، تاسيس راديو تبريز , دادن حقوق اقلیت‌ها همچون کرد در آزربایجان تحت نام حکومت خود مختار منطقه مهاباد در داخل اراضی و دولت  جمهوری آزربایجان ….  

“ریچارد کاتم استاد دانشگاه پیتسبورگ در رشته علوم سیاسی  و یکی از ماموران قدیمی سیا در ایران  در کتاب ناسیونالیسم در ایران(صفحه ی۱۲۶ )نوشت:

“کاری که فرقه در یک سال در تبریز کرد بیش از کارهایی بود که رضا شاه در طو ل بیست سال انجام داد “

 

 

ویلیام داگلاس قاضی عالی مقام امریکائی در کتاب «سرزمین عجایب , با مردمانی مهربان» چنین شرح می دهد:

“من از طريق گزارشات روزنامه‌ها و تبلیغات ایرانیان فکر می‌کردم که پيشه وری انسانی بی کفايت، غير کارآمد و مامور شوروی بود، اما از مطالعات و از مسافرت‌هايم به آزربایجان در سال ۱۹۵۰ دريافتم که پيشه وری سياستمداری موشکاف بود. او برنامه‌ای به آزربایجان تهيه ديد که هنوز امروزه هم به طور فزاينده‌ای مورد پشتيبانی مردم است.خدماتی که حکومت ملی‌ طی‌ یک  سال برای مردم انجام داد، حکومت‌های پهلوی انجام نداد,…تقسیم اراضی و املاک مالکین فراری و تصویب قانونی جهت تقسیم محصول زمین به نفع دهقانان._از بین بردن رشوه؛ پیشه وری رشوه دادن به مامورین دولت را خیانت به حقوق عمومی اعلام کرد و به مرتکبین، مجازات سختی قائل شد. این قانون اثر برق آسائی داشت. بازرگانان به من گفتندکه اگر شبها مغازه‌هایشان باز می ماند، اموالشان تامین داشت و چیزی به سرقت نمی رفت…_کلینیک‌های بهداشتی سیار تاسیس شده بود که از تبریز به دهات اطراف می رفت._قیمت اجناس مورد نیاز عمومی بطور جدی کنترل می شد و احتکارکنندگان سخت مجازات می شدند تا جایی که قیمت کالاهای مورد مصرف عموم ۴۰% پائین آمده بود._قانون حداقل بیکاری و حداکثر ساعات کار تصویب وبین کارفرمایان و کارگران قراردادهای دسته جمعی بسته شد. (برای اولین بار در ایران)_برنامه کار عمومی اجراو قسمت اعظم خیابانها وکوچه‌ها آسفالت و سنگ فرش شد._برنامه تعلیمات عمومی اجرا و در دهات مدارس باز شد و دانشگاه تبریز با دو دانشکده طب و ادبیات تاسیس گردید.”

درست یک سال بعد آزربایجان جنوبی و حکومت ملی قربانی جنگ سرد شد و توسط ایران و کمک اساسی‌ ارتش آمریکا آزربایجان بطور نظامی اشغال شد و حکومت ملی غرق و آزربایجان در خون گشت.بنا به  اسناد معتبر جنگ سرد برای اولین بار بر سر مناقشه  بر سر آزربایجان جنوبی ۱۹۴۶بیند و قدرت بلوک شرق وبلوک غرب شروع شد “که به شکست شرق و اشغال آزربایجان توسط ایران انجامید .آزربایجان جنوبی به مرکزیت تبریز  محل رویارویی دو قطب شده و دولت جدید حاصله از  انقلاب ۲۱ آذر قربانی زور آزمایی دو قطب گردید.
شاه  روز ۱۸ تا ۲۷ آذر ماه ۱۳۲۵را به قصد روزعملیات انتخاب میکند که یاد روز نقش بسته”عید آزادی”۲۱ آذر ۱۳۲۴به روز عزا و روز فلاکت ملی تبدیل شود و در اوج بیشرمی روز قتل‌عام ملت تورکان آزربایجان را روز “نجات آزربایجان” و جشن “ملی ایرانیان”اعلام کرد .

یاد این روز و شهدای حاکمیت ملی آزربایجان جنوبی گرامی باد..اغوز تی‌وی

 

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

 

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture