/  
Ön yapraq » Məqalə ,Analiz və söyləyiş

Məqalə ,Analiz və söyləyiş

Türk Diyari Güney Azərbaycan Bilinən, Amma Gözyumulan Gərçəkləri -AYNUR TALIBLI

OğuzTV:Azərbaycan, Oğuz Türk Yurdu, ərlərin, ərənlərin torpağı, başı bəlalı vətənimdir. Tarixin hər dönəmində düşmənə yağlı tikə kimi görünən torpağımız yağı düşmanın daima hədəfi olmuşdur. Amma biz Oğuz türklərinin çox gözəl atalar sözü var: “Aləmdə şər, oğuzda ər tükənməz”. Bu dəyərli sözlərin Dədəmiz Qorquda aid olduğunu da söyləyənlər var .

Ardı

SİZ DƏ EL-ALƏMDƏN ,XALXIN  QINAĞINDAN QORXURSUNUZ?!-AYNUR TALIBLI

OğuzTV:Sizlərədə məlum olduğu kimi ,hər yazımda özəlliklə Azərbaycanımızın Oğuz Türk yurdu olduğunu və bizlərin qədim,əski və köklü mədəniyyətə ,tarixə malik olan Oğuz Türkləri olduğumuzu qeyd edirəm.Hər zaman törəmizdən-milli dəyərlərimizdən,ədalət anlayışımızdan və xoşgörülü ,yaxşı niyyətli olduğumuzdan bəhs edirəm. Bizlərin ailə qurluşundan, daha doğrusu tarixə nam salan atalarımızın ailə qurluşundan,qadına verdikləri dəyərdən …

Ardı

“AZƏRBAYCAN MİLLİ HƏRƏKATI”NDA TERMİN GÜNDƏMİ! (2) “SOL FEDERALÇILIQ”! Eldar Qaradağlı

OğuzTV:MARKSİZMƏ VERƏN İLLƏRİNİN İRANÇI ÖZLƏMİLƏ, AZƏRBAYCAN MİLLİ HƏRƏKATININ TÜRKÇÜ GÜNDƏMİ ARASINDA SÜRÜNƏ-SÜRÜNƏ ƏZİLƏN KƏSİMƏ “SOL FEDERALÇLAR” DEYİLİR! Bir az qərib və klasik olmayan anlatım oldu! Özüm də qəbul edirəm! Ancaq, adından da bəlli olası “Termin Gündəmi”nin özəl baxışındayıq. Gündəm Qonu: Son günlərdə yox sayılan “Azərbaycan Federal-Demokrat Hərəkatı”nı göylərə

Ardı

Azərbaycan demokrat firqəsinin yaranması-Əkrəm Rəhimli

OğuzTV:Güney Azərbaycanda 1945-1946-cı illərdəki milli-demokratik hərəkat tarixinə 12 Şəhrivər (3 sentyabr) müraciətnaməsi kimi daxil olan bu sənəd əslində yeni yaranan Azərbaycan Demokrat Firqəsinin (bundansonra ADF) Fəaliyyət Proqramının tezisləri idi. Xalqa müraciət şəklində təqdim olunan bu sənəd S.C.Pişəvəri və azərbaycanlı millətsevər ziyalılar tərəfindən hazırlanmışdı. “12 Şəhrivər müraciəti”ni ilk imzalayan 46 nəfər sırasında 1905-1911-ci illər Məşrutə və 1918-1920-ci illərdə Xiyabani hərəkatlarının iştirakçılarını və ya onların övladlarının, qohumlarının imzasını görmək mümkündür. Sonradan çapxanada öz imzasını könüllüəlavə etmiş (47-ci imza) çapxana fəhləsi Səlimül-nəfsin müraciətdəki imzalara qoşulmasının maraqlı məqamı vardı. 15 min nüsxə müraciəti 24 saat ərzində çap etməyin mümkünsüz (o vaxtkı çap maşını ilə) olduğunudeyən çapçı fəhlələr bu işi öhdələrinə götürmürlər. Onlar S.C.Pişəvərinin var qüvvəsini bu işə …

Ardı