/  

بایگانی

شعار‌های ملی‌ حرکت ملی‌ آزربایجان تحریف میشود:خواست آزربایجان “تدریس زبان مادری” یا “تدریس به زبان مادری” ؟

اوغوزتی‌وی:خواست حرکت ملی آزربایجان “تدریس زبان مادری” نیست !خواست آزربایجان شفاف است:تورک دیلنده مدرسه-“تدریس و تحصیل به زبان مادری” “تدریس و تحصیل به زبان مادری“،نه “تدریس زبان مادری”! 

ادامه
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture