/  

بایگانی

رژیم پان ایرانیست آخوندی ۲۸۰ میلیارد از بودجه کشور را، به توسعه قبر فردوسی اختصاص داد.

اوغوزتی‌وی:رژیم پان ایرانیست ۲۸۰ میلیارد ریال از بودجه کشور را به توسعه مزار ابوالقاسم فردوسی اختصاص داد. این در حالی‌ است که شاعران ،قهرمانان و بزرگن آزربایجان نه تنها انکار میشوند بلکه برای فراموشی سپردن و تحقیر آنها مزار و یادبود‌های آنها را نیز نابود میکنند.

ادامه

آمریکا قصد دارد یک ائتلاف بین المللی علیه رژیم ایران و فعالیت های بی‌ثبات کنندۀ آن ایجاد کند

اوغوزتی‌وی :وزارت امور خارجۀ آمریکا اعلام کرد که این کشور قصد دارد یک ائتلاف بین المللی علیه رژیم  ایران و فعالیت های بی‌ثبات کنندۀ آن ایجاد کند. قرار است وزیر امور خارجۀ آمریکا، مایک پمپئو، دوشنبه آینده در گفتار مربوط به سیاست خارجی اش جزئیات و توضیحات بیشتری در مورد این طرح و چگونگی …

ادامه

دوره صفویه مرحله مهمی برای زبان و ادبیات تورکی بود-آردا اورمو بئیلی

اوغوزتی‌وی:صفویان در تاریخ دولتمداری تورکان و امپراطوری هزاران ساله  تورک, مخصوصاً تورک‌های آزربایجان بیشک دوره مهمی بود. سلطنت صفویان حدودا ۵۰۰ سال پیش آغاز شد. صفویان دوره حفظ و رشد ادبیات زبان تورکی و هویت تورک‌های آزربایجان و همچنین دوره  گسترش فرهنگ ملل غیر تورک ساکن در منطقه است.

ادامه
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture