/  
Ön yapraq » اسکندر میزایی در سولدوز پس از احضار به اداره اطلاعات بازداشت شد / تصویر احضاریه

اسکندر میزایی در سولدوز پس از احضار به اداره اطلاعات بازداشت شد / تصویر احضاریه

بر اسا س گزارش رسیده به اوغوز تی وی اسکندر میزایی فعال ملی اهل سولدوز دیروز روز شنبه به تاریخ 5 دی ماه سال جاری پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده است بر اساس گزارش ارسالی به اوغوز تی وی این فعال ملی تحت باز جویی و شکنجه دولت ایران است خانواده ایشان از وضعیت ایشان بشدت نگران هستند با وجود مراجعت های مکرر خانواده این فعال ملی به اطلاعات این شهر مسئولین از دادن هر گونه اطلاعات در مورد این فعال خود داری می کنند گفتنی است این فعال ملی پیشتر بارها به دلیل فعالیت های ملی و هویت طلبانه از طرف دولت ایران در اورمو و احضاریهسولدوز بازداشت و زندان محکوم شده بود

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture