/  
Ön yapraq » گسترش ادبیات حرکت ملی در بین زندانیان قشقایی

گسترش ادبیات حرکت ملی در بین زندانیان قشقایی

اوغوز تی وی: بر اساس گزارش رسیده به  اوغوز تی وی از  زندان عادل آباد شیراز، ادبیات حرکت ملی آزربایجان در این زندان   رو به گسترش است

بر اساس همین گزارش  با توجه به اینکه جمعیت کثیری از زندانیان شیراز را تورکان قشقایی تشکیل می دهند و بنا به جرائم مختلفی دوره حبس خود را سپری می کنند، وجود نارضایتی اجتماعی و ملی موجود در آنها زمینه مناسبی برای طرح و گسترش  گفتمان ملی را ایجاد نموده است.

عباس لسانی فعال با سابقه حرکت ملی آزربایجان که بعد از قیام 18 آبان  بدون اطلاع به زندان عادل آباد شیراز تبعید شده یود،  اظهار داشته است شاهد گسترش وسیع ادبیات  ملی تورک، در میان زندانیان میباشیم و این پروسه، با تشریح و آگاه سازی و آشنایی هویت و حقوق ملی آنها، توسط عباس لسانی سرعت زیادی به خود گرفته است.

بر طبق گزارشات رسیده به اوغوز تی وی  تورکان قشقایی به همراه عباس لسانی در حیاط زندان شعارهایی با مضامین ملی تورک بیان نموده اند.

مسئولین زندان نگران رشد ملی گرایی تورکی در زندان شیراز شده و با اتخاذ تدابیری همچون تفکیک زندانیان، بازجویی و ارعاب آنها میخواهند سرپوشی بر این مساله ملی بوجود آمده بگذارند و آنرا حل نمایند.

اما عباس لسانی و تعداد زیادی از تورکان قشقایی با مقاومت خویش، مسئولین زندان را فعلا عقب رانده اند.

لازم به ذکر است پیش از نیز عباس لسانی بخاطر فعالیت ملی در زندان اهر به زندان یزد تبعید شده بود و بنا به گفته خودش با بستند  دستبند بر دستان فعالان، مبارزه تمام نمیشود، بلکه باید بیش از پیش به مبارزه ادامه داد.

تورکان قشقایی حدود یک سوم جمعیت شیراز را تشکیل  می دهند ولی با توجه به سیاست های راسیستی دولت فارس هرگز آمار دقیق تورکان قشقایی به مانند سایر تورک  های ساکن در جغرافیای ایران ارائه نمی شود 

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture