/  
Ön yapraq » Yayım » Oğuz Media Grubu Tüzüğü (Türkiye Türkçesi)

Oğuz Media Grubu Tüzüğü (Türkiye Türkçesi)

Adımız, Soyumuzdan geliyor! Soyumuzun sesi olmaya geldik

GİRİŞ

Azerbaycan topraklarının son 200 yılda düzenli olarak parçalanması ve yüzde 85 topraklarının bu günde işgal altında olması, milletimizi birçok alanda normal ve standard yaşamdan geri koyarak, zor duruma düşürmüştür. Azerbaycan dünyanın önemli bir parçası ve Türk dünyasının göz bebeği olmasına rağmen, işağalçı milletlerin ırqçı politikası ve geri kalmış məstəmləkəçilik medeniyetlerinın baskısı sonucunda normal insani yaşam alanlarının hepsinden mahrum kalmıştır.
Azerbaycan Türkleri, Azerbaycan’ın Güneyinde, Karabağ’da, Doğu Türkmen Eli ve Batı Türkmen illerinde kendi kimlik ve varlıklarını korumak için ölüm-kalım savaşı vermektediler, ancak haklı seslerini yeterince dünyaya duyuramadıkları için ciddi zorluklarla karşı karşıyalar.

Temel sorun ve acınacaklı durum, Azerbaycan Türklerinin(Güneyde,Türkman elinde ) 21. yüzyılda, kendilerine ait ulusal ve tarafsız mediyasının olmaması ve bazen olduğu hallar “da çok zayıf ve yetersiz olmasıdır.
Şübhesizki, çağımızın üstün teknolojisi ve üstün haberleşme araçlarının olduğu bir dönemde, bu tür sorunların olması bir milletin sessizcesine yok olmasına neden olacaktır.
Vatanımızı ve ulusumuzu bu zor durumdan kurtarmak için, her Azerbaycan Türkü düşünmeli ve vatan uğruna elinden ne geliyorsa kendi çabasını göstermeli. Bu her Azerbaycan Türkünün milli görevidir.

Biz bu milli görevi omuzlarımız “da his ederek, aynı zamanda ifade özgürlüğü ve demokratik değerlere inanarak, kendi faliyetlerimizi BM tüzüğü, Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi ve insan haklari ile ilgili mevcut Avrupa antlaşmalarını temel alarak, ırkçılık, ayrımcılığa karşı mücadele ediyoruz. Dünyada yaşayan tüm insanların eşit haklara sahip olduğuna inanarak, kendi milletimizin özgürlüyü ve birleşmesini gerekli bilir ve dünyanın diğer ulusları gibi, Azerbaycan Türklerini de özgür görmek istiyoruz. Biz bu yolda Azerbaycan Türk gençliğinin güven ve iradesine güvenerek yola çıktık.

Oğuz Medya Grubu Tanıtım
1 – “Oğuz” medya grubu, Azerbaycan milli aktivistlerden oluşan gönüllüler tarafından kuruldu ve medya alanında “Oğuztv-Radio” adıyla çalışıyor.
2- “Oğuz” medya grubu hiçbir devlet, ülke ve siyasi bir örgüte bağlı değildir. “Oğuz” medya grubu miliyetçilerin kendi içinden seçilen yönetim kurulu tarafından yönetiliyor.

3 – “Oğuz” medya grubu milli aktivistlerin emeği ve maddi desteği ile internet üzerinden yayına başladı, kısa bir süre “da uydu aracılığı ile televizyon ekranlarda kendi dinleyici ve izleyicileri ile görüşmeyi amaçlıyor.

3a- “Oğuz” TV-Radyo, web sayfası ve hazırlanan yayınların madı masrafları ve harcamalarını, milli aktivistlerin yardımı ve gönüllü Oğuz Medya Grubu Yönetim Kurulu (OMGYK) üyelerinin tarafından karşılanıyor. Oğuz Medya grubu kendi maddi masraflarını Birleşmiş Azerbaycan ve Türk dünyasının gönüllü milli aktivistlerinin maddi yardımlarıla karşılanıyor, bunun yanısıra “Oğuz” medya grubu, gelecek “de” kendi olanakları içersinde” kendi yayınlarının günlük madi masraflarını karşılamak için, Türk dünyasının iş alanlarına, siyasi ve kültrel ve diaspora alanlarına, kendi ekranlarında ve web sitesinde, medya hizmetleri sunmağa çalışacaktır.

4 – “Oğuz” medya grubu Türk milletinin sesi olmayı amaç seçerek, kendi olanaklarıyla, başta Azerbaycan’ın Güneyi olmak’la, Bütün Azerbaycan milli meselelerini ve Türk dünyasının perde arkasında kalan ulusal sorunlarını aydınlatacaktır.

Oğuz Medya Grubu Yayın Etikleri ve İlkeleri
1- “Oğuz Medya Grubu”, kendi TV-Radyo ve sitesindən yayınladığı tüm yayın ve haberlerde, kendi etik değerlerine dayanarak faaliyet edecektir.

2- “Oğuz Medya Grubu”, İnsan haklarında tarif edilen medya ilkelerine derinden inanarak, gerçek, doğru, tarafsız ve bağımsız bir duruşla, milletimize biligi sağlamayı ve milletimizin sesi olmayı kendine görev biliyor. Düşünce, inanç ve vicdan ifadesi ve “de siyasi görüşler özgürlüyü Oğuz Medya Grubunda sınırlayıcı olmayacaktır.

2-A Oğuz Medya Grubu resmi sayfalarında ve yayınların da hiç kimsenin, adı, milliyeti, ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlık durumu, dış görünüşü, sosyal düzeyi, özel hayatı, dini inançlarına göre değerlendirilmiyecek, aşağılanmayacaktır, aynı zamanda bu tür davranışlara “da diğerleri tarafından (Oğuz medya faaliyetinin çizgileri içinde) kesinlikle izin verilmiyecektir.

2-B Oğuz medya da genel ahlak anlayışından uzak, herhangi bir davranışa izin verilemeyecek. İnsanların özel hayatı, onların dini ve dünyevi bakışlarına göre değerlendirilmeyecektir siyasi görüşlerine saygı gösterilecektir.

2-C İran ve Ermenistan devletlerinin hukuk yasaları ve onların verdiği kararlar dışında tüm dünya ülkerinin kuralları ve kanunuları tarafımızca yasa olarak tanınır ve herhangi bir şahıs veya örgüt bulunduğu ülkenin yasa ve yargı kararlarıyla suçlu tanınmadıkca “suçlu” sayılmayacaktır. İran ve Ermenistan devletleri dışında tüm dünya devletlerine saygı ve tüm dünya milleterine saygı ile yaklaşıyoruz. İran ve Ermenistan derken Ermeni milleti veya iranlılar (Fars vs milletler) kastedilmiyor.

2-D Doğruluğundan şüphe edilen haberler, doğruluğundan emin olmadan yayınlanmayacaktır.

2-E Gerektiği zaman haber kaynaklarının gizliliğine ciddi şekilde dikkat edilecektir. Gizli kalması şartı ile elde edilen haberler, bilgiler, ses ve görüntüler kamu faydası ciddi bir biçimde gerekmedikçe yayınlanmayacaktır. Kaynağın gizlilik nedeni kişisel, siyasal, güvenlik, ekonomik vs olabilir.

2-G Herhangi bir medya organına ait ürünlər ve yayınlar, o yayın organından izin alınmadan veya açık kaynak olmadığı surece Oğuz TV ve Radyo da yayımlamayacaktır. Aynı tavrı karşılıklı olarak “Oğuz Medya Grubu” diğer medya organlarından beklemektedir.

2-Ğ Diğer medya kurumlarından alınan görüntüler, haberler, arşıvler kaynak sahibinden izin almakla birlikte üründe değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Aynı tavrı karşılıklı olarak “Oğuz Medya Grubu” diğer medya organlarından beklemektedir.

2-H Diğer Medya organları, Oğuz TV ve Radyo yayınlarında yanlış gördükleri herhangi yayın “da cevap ve tekzip hakkına saygı duyuyoruz. Benzer durumlar da karşılıklı saygı bekliyoruz.

2-X Oğuztv-Radyo, program ve söyleyişlerine katılan tüm konuklar, kişiler, siyasi örgütler, kurumlar ve tartışan taraflar eşit haklara ve dönemlere sahiptirler. Kişilerin ve ötgütlerin görüşleri milli menfaatler gerekdiğinde ve siyasi etiğe dayalı olma şartıyla tenkit etmek ve onlar hakkında fikir yürütmek ötesinde, aşağılayan veya iftira veya karalama niyeti taşıyan hiçbir ifadeye, yazıya kesinlikle yer verilemeyecek.

2’i Oğuz TV ve Radyo program sunucuları ve programlara katılan kişiler ve kuruluşların düşünceleri, siyasi görüşleri, dini inançları ve başka düşünceleri, “Oğuz Medya Grubunun” bakışı ve inancını yansıtmır.

2’i “Oğuz Medya Grubu” “Genel Yayın” olarak faaliyet gösteriyor ve tüm yaş gruplarını bünyesinde birleştirerek, herhangi bir cinsellik veya şiddet içeren uyumsuz, müstehcen görüntülere ve haberlere izin vermeyerek ve ayrı seçkilik veya saldırgan dilde konuşmalar ve tartışmalara izin vermiyecekdir. İnsan sağlığına zarar veren veya çocuklarımıza yanlış örnek olan görüntülerden uzak olacaktır.

Yayınların % 5 Türk dünyasının çeşitli Türkçe lehçeleri ve ağızları olackdır (Kaşkaya, Anadolu-Türkmenistan. Diğer% 5 -İngilizce ve Farsça * olacaktır.

*Fars diliyle program yaratarak amacımız fars diline kulluk etmek veya onu yaygınlaştırmak değildir. Amacımız bu dili araç olarak kullanarak “iran” zindanın “da esir olan 40 milyondan fazla Güney Azerbaycan, Kaşkay ve Türkmen Türklerinin zor durumları yansıtmaktır. Oğuz Medya Grubu kendi olanakları içerinde” iran da bütün esir gayri-fars milletlerin sesi olmaya da çalışacaktır.

Oğuz Medya Grubu Yönetim Kurulu
1. “Oğuz Medya Grubu” bir grup milli aktivistlerin irade ve isteği ile kuruldu ve kendi çalışmalarında yol haritasını Oğuz Medya Grubu Yönetim Kurulu (OMGYK) tarafından çiziyorr ve tüm kararlar bu kurul tarafından alınıyor.

2. OMGYK kurucu üyeleri ve faaliyet gösteren katılımcı üyelerden ibarettir. Kararlar OMGYK üyelerinin (2/3) 3’de 2’si toplandığında karar kabul edilebilir. Kararlar olumlu oyların% 51 çoğunluğuyla kabul ediliyor, aynı zamanda kurucu üyeler alınan kararları geri çevirme hakkına sahiptirler.

3. OMGYK üyeleri arasında her 6 ayda bir seçimle yönetim kurulu sözcüsü seçiliyor. OMGYK sözcüsü gereken zamanlarda yönetim kurulunun istek veya kararlarını açıklayabilir ve konuşmalar yapabilir. Sözcüsünün görevi OMGYK kararlarını açıklamak ve ulaştırmaktır.

4. “Oğuz Medya Grubunun” kapısı medya alanında Türk dünyasının tüm ulusal aktivistlerine, özeliklede Güney Azerbaycan ulusal aktivistlerine ve kurumları üzürine açıktır. Tüm vatansever yazar ve gazeteciler, araşdırmacılar, medya ve teknoloji üzmanları, “Oğuz Medya Grubuna” katılarak faaliyet gösterebilirler. 
4.1. İran ve ermenistan rejimleriyle işbirliği yapmış veya terör örgütlerine üye olanlar Oğuz media grubuna üye olamazlar.
4.2. Üyü olamaa isteyen yurttaşlar, Oğuz medya grubunun tüzüğünü inceleyib, onayları olduğu halde, işbirligi başvuru dilekçesini OMGYK göndermelidirler.

5.Yeni katılan üyeler yönetim kuruluna katilmak istekileri halde 8 ay faaliyet gösterip ve tüm kurucu üyeler tarafından güven oyu aldıktan sonra OMGYK’na katılma ve oy verme hakkı kazanabilirler.
6.Kurucu üyeler üyelikten ayrıldıkları takdirde geri dönmeleri halinde, ancak 8 ay çalıştıktan sonra yeniden ve sadece katılımcı üye olabilirler.

7. Üye olduktan sonra, herhangi bir faaliyet göstermeyen üyeler 8 ay sonra kendiliğinden üyeleikten çıkarılacaktırlar.
7.1. Bu süre kurucu üyeler için 1 yıldır.

Oğuz Medya Grubu Yönetim Kurulu (OMGYK) ocak 2016

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture